Ikke nødvendigvis besværligt at få monteret en ventilationsløsning

Der findes løsninger, der ikke kræver rørføring og som samtidig er en simpel, men effektiv ventilationsløsning til både nybyg og renovering.

Konsekvenserne af et dårligt indeklima er efterhånden ved at være godt kendt. Det dårlige indeklima kan påvirke helbredet på de personer, der opholder sig i bygningen, men samtidig kan det også skade selve bygningerne. Dette kan både betyde sygedage og bygningsskader, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser.

Selvom vigtigheden af ventilation er påvist, betyder det dog stadig, at ventilation ofte står langt nede på prioritetslisten, og først tænkes ind i byggeprojekter på et for sent stadie, og til tider først, når bygningen står klar. Dette besværliggør muligheden for at få skabt et godt indeklima med ventilation.

Denne problemstilling har Duka Ventilation en løsning på med den nye Duka One Q300/500 enhed, et-rums-ventilationsløsninger, der kan levere op til 500 m3/h ved 30 dB. Enhederne fås som enten gulvmodel med luftindtag og -afkast ud gennem mur eller loftmodel med luftindtag og -afkast enten gennem mur eller loft.

Duka One Q300/Q500 kan blandt andet bruges på skoler, kontorer samt andre offentlige og kommercielle områder, da løsningerne ikke kræver rørføring og samtidig er en simpel, men effektiv ventilationsløsning til både nybyg og renovering. Alle enhederne leveres klar til brug, og kræver kun 230V og afløb.

Vink Plast i Randers har fået monteret en Duka One Q500G (gulvenhed) for at afhjælpe indeklimaproblemer, hvor der, grundet stort vinduesparti, bliver meget varmt om sommeren og koldt om vinteren. Om sommeren cirkuleres varmen bedre rundt i bygningen, så det ikke ophobes på førstesalen og noget af varmen kan ventileres væk. Om vinteren kan temperaturen på indblæsningstemperaturen øges, da enhederne som standard leveres med indbygget for- og eftervarmeflade.

I aktivitetscenteret Knudepunktet i Vejen er monteret en Duka One Q500L (loftenhed) i centerets fælleslokale. Rummet anvendes til både fysiske og stillesiddende aktiviteter, og ventilation sikrer dermed frisk luft hele tiden i lokalet og uden at være til gene, mens rummet anvendes til forskellige aktiviteter.

Enhederne kan udstyres med CO2- eller fugtsensor, så styringen kan tilpasses efter rummets luftkvalitet.

DUKA One Q300L ved Vejen Aktivitetscenter