Miljøbevidste ventilationsprodukter fra 
Duka Ventilation

Genanvendelse af plast har mange fordele. Reduktion i CO2 aftrykket, reduktion i forbruget af naturens ressourcer samt en reduktion af plastspild ved at anvende affald som nyttig råvare.

Derfor har Duka Ventilation etableret en ny ”Recycle ordning”, hvor vi anvender mest mulig genbrugsplast. Og det er uden at gå på kompromis med den høje kvalitet og de gode produktegenskaber vi er kendt for i markedet

Grundet vores høje krav til kvaliteten til farver og konsistensen, har vi valgt kun at anvende genbrugsplast i dele, der ikke er synlige i en installation.

For eksempel vil teleskoprøret i vore teleskopventiler være produceret i genbrugsplast, mens den udvendige jalousirist samt den indvendige ventil forsat vil produceres i nyt materiale for at sikre de kendte diskrete farver.

Følgende produkter er omfattet i ordningen:  

Produktgruppe Genanvendt materialeandel
 
Plastkanaler- og rør Op til 100% 
Overgangsstykker Op til 100% 

For os i Duka Ventilation er det vigtigt at vi aktivt tager del i opfyldelsen af de nuværende og kommende generationers miljømæssige hensyn. 

Vi arbejder på at eliminere de skadelige miljøeffekter og udnytte alle plastressourcer ved at arbejde med principperne i den cirkulære økonomi. I vores egen og hos vores underleverandørers produktioner arbejder vi - hvor det er muligt - med take-back ordninger og genanvendelse af plastafskær og –affald.

For os i Duka Ventilation er det vigtigt at vi aktivt tager del i opfyldelsen af de nuværende og kommende generationers miljømæssige hensyn. 

Vi arbejder på at eliminere de skadelige miljøeffekter og udnytte alle plastressourcer ved at arbejde med principperne i den cirkulære økonomi. I vores egen og hos vores underleverandørers produktioner arbejder vi - hvor det er muligt - med take-back ordninger og genanvendelse af plastafskær og –affald.