Villa Ventilation

DUKA Ventilationsaggregater

DUKA tilbyder et bredt sortiment af ventilationsaggregater, der kan dække ventilationsbehovet i de fleste boliger om det er en villa, rækkehus, lejlighed eller sommerhus. 

DUKA Ventilation tilbyder også rørføring enten med faste eller fleksible rør alt afhængig af, hvilken type installation, der passer bedst ind i din bolig. Faste rør fås enten som rørpakker til et givent antal kvm eller som skræddersyetløsning til din bolig. Ved fleksible rør, kan der også laves en skræddersyetløsning til din bolig. Kontakt din forhandler for at høre mere. 

 

Reference projekter

Har du et projekt, hvor DUKA One kan være ventilationsløsningen?
Kig i vores reference brochure og se udvalgte projekter, hvor DUKA One er valgt som ventilationsløsning.

Dimensionering af aggregater

Der er to krav i bygningsregmentet til dimensionering af et ventilationsaggregat;
1. krav afhænger af boligens størrelse, hvor der et et minimumskrav på 0,3 l/s pr. kvm beboelse.
2. krav afhænger af antallet af vådrum i boligen.

Den værdi der er størst jf. de to ovenstående beregninger udgør min. ventilationskravet.

Kapacitet og varmegenvindingsgrad (VGV) ift krav i BR 18 og 70 Pa i systemmodtryk.

Aggregat Tilslutning Kapacitet VGV Areal Kapacitet fritblæsende
Vent Top Plus 200 Ø125 mm 40 l/s 90% 130 kvm 46 l/s
Vent Top Plus 230 Ø125 mm 40 l/s 90 % 130 kvm 46 l/s
Vent Top Plus 300 Ø160 mm 77 l/s 89% 260 kvm 106 l/s
Vent Top Plus 500 Ø200 mm 111 l/s 87% 370 kvm 186 l/s
Vent Plus 302 Ø160 mm 60 l/s 89% 200 kvm 83 l/s

Vådrums minimumskrav

 

Rum Luftmængde
Køkken 20 l/s
Bad 15 l/s
Bryggers 10 l/s
Separat WC 10 l/s


Eks. en bolig på 170 kvm med et køkken, bryggers og to badeværelser:
1. krav jf. boligstørrelse: 51 l/s (170 * 0,3)
2. krav jf. vådrum: 60 l/s (20+10+15+15)

Her vil det være vådrumskravet, der er størst. Det betyder, at denne bolig skal have et ventilations aggregat med en kapacitet på min. 60 l/s.

Specifikke rumkrav kan læses i bygningsreglementet.

Software til VillaVent Aggregater

Download software til DUKAs VillaVent Aggregater. I softwaren kan der ændres i aggregatets fabriksindstillinger. 

Aggregater købt efter 1.1.2017
Guide
Software

Aggregater købt før 1.1.2017
Guide
Software