Vent 302 Plus

Få et godt indeklima i din bolig med et VillaVentilationsaggregat med en varmegenvindingsgrad op til 98%.

DUKA VillaVentilation Vent 302 Plus

DUKAs VillaVent aggregater er optimeret så de lever op til de nyeste tekniske krav om en høj varmegenvindingsgrad og et meget lavt strømforbrug.

Aggregatet betjenes via en 3 trins styring. Styringen som placeres et sted i boligen, hvor man nemt kan regulere aggregatet, er der mulighed for at vælge blandt de 3 trin, åbne eller lukke by-passet spjældet og blive informeret om filterskift/kontrol eller fejl. De enkelte trin kan indstilles til ønsket niveau ved at tilslutte en PC til aggregatet efter at have downloaded indregulerings-softwaren.

Enheden har et elektronisk by-pass spjæld, der giver en svalende effekt om sommeren, da luften ledes udenom modstrømsveksleren og derved ikke opvarmes yderligere.

Enheden leveres yderligere med:

  • Inkl. snavsfiltre
  • Med lav-energi EC motor.
  • Varmegenvindingsgrad op til 98%.
  • Overholder kravene i gældende Bygningsreglement.

Aggregatet kan ikke spejlvendes. Tilslutning til og fra huset er i venstre side og tilslutning til tag/facade i højre side.

En bolig med frisk velventileret luft døgnet rundt

Mange bygninger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Mennesket opholder sig indendørs i snit 90% af døgnet – altså over 20 timer – derfor er det utroligt vigtigt, at man sikrer et godt indeklima, hvilket du kan med et Villa Ventilationsaggreat fra DUKA. 

Dimensionering af aggregater

Der er to krav i bygningsregmentet til dimensionering af et ventilationsaggregat;
1. krav afhænger af boligens størrelse, hvor der et et minimumskrav på 0,3 l/s pr. kvm beboelse.
2. krav afhænger af antallet af vådrum i boligen.

Den værdi der er størst jf. de to ovenstående beregninger udgør min. ventilationskravet.

Kapacitet og varmegenvindingsgrad (VGV) ift krav i BR 18 og 70 Pa i systemmodtryk.

Aggregat Tilslutning Kapacitet VGV Areal Kapacitet fritblæsende
Vent Top Plus 200 Ø125 mm 40 l/s 90% 130 kvm 46 l/s
Vent Top Plus 230 Ø125 mm 40 l/s 90 % 130 kvm 46 l/s
Vent Top Plus 300 Ø160 mm 77 l/s 89% 260 kvm 106 l/s
Vent Top Plus 500 Ø200 mm 111 l/s 87% 370 kvm 186 l/s
Vent Plus 302 Ø160 mm 60 l/s 89% 200 kvm 83 l/s
Vent Plus L180E Ø150 mm 29 l/s 86 % 96 kvm 54 l/s

Vådrums minimumskrav

 

Rum Luftmængde
Køkken 20 l/s
Bad 15 l/s
Bryggers 10 l/s
Separat WC 10 l/s


Eks. en bolig på 170 kvm med et køkken, bryggers og to badeværelser:
1. krav jf. boligstørrelse: 51 l/s (170 * 0,3)
2. krav jf. vådrum: 60 l/s (20+10+15+15)

Her vil det være vådrumskravet, der er størst. Det betyder, at denne bolig skal have et ventilations aggregat med en kapacitet på min. 60 l/s.

Specifikke rumkrav kan læses i bygningsreglementet.

Varenummer

Enhed DUKA nr. DB nr.
Vent 302 Plus 334465 1745944

Varenumre tilbehør

Enhed DUKA nr. DB nr.
G4 Støvfilter 329695 1605729
F7 Pollenfilter 390771 1605728
Vandlås 334218 1729205
Fugtighedssensor 329313 1596944
Metal lyddæmper DSLU 116425 1880798
Flex lyddæmper 337608 1797811

Mål – Vent 302 Plus

Mål i mm
ØD 159
B 566
B1 125
B2 391
B3 186
H 475
H1 202
H2 118
L 1081
L1 1187

Reference projekter

Har du et projekt, hvor aggregatet og rør skal være ventilationsløsningen?
Kig i vores reference brochure og se udvalgte projekter, hvor DUKAs ventilations produkter er valgt som ventilationsløsning.

Software til VillaVent Aggregater

Download software til DUKAs VillaVent Aggregater. I softwaren kan der ændres i aggregatets fabriksindstillinger. 

Aggregater købt efter 1.1.2017
Guide
Software

Aggregater købt før 1.1.2017
Guide
Software