Vent Top Plus 500

Få et godt indeklima i din bolig med et VillaVentilationsaggregat med en varmegenvindingsgrad op til 98%.

DUKA VillaVentilation Vent Top Plus 500

DUKAs VillaVent aggregater er optimeret så de lever op til de nyeste tekniske krav om en høj varmegenvindingsgrad og et meget lavt strømforbrug.

Aggregater med toptilslutning kan bl.a. placeres i bryggers. 

Aggregatet betjenes via en 3 trins styring. Styringen som placeres et sted i boligen, hvor man nemt kan regulere aggregatet, er der mulighed for at vælge blandt de 3 trin, åbne eller lukke by-passet spjældet og blive informeret om filterskift/kontrol eller fejl. De enkelte trin kan indstilles til ønsket niveau ved at tilslutte en PC til aggregatet efter at have downloaded indregulerings-softwaren.

Enheden har et elektronisk by-pass spjæld, der giver en svalende effekt om sommeren, da luften ledes udenom modstrømsveksleren og derved ikke opvarmes yderligere.

Enheden leveres yderligere med:

  • Inkl. snavsfiltre
  • Med lav-energi EC motor.
  • Varmegenvindingsgrad op til 98%.
  • Overholder kravene i gældende Bygningsreglement.

Aggregatet kan spejlvendes.

Dimensionering af aggregater

Der er to krav i bygningsregmentet til dimensionering af et ventilationsaggregat;
1. krav afhænger af boligens størrelse, hvor der et et minimumskrav på 0,3 l/s pr. kvm beboelse.
2. krav afhænger af antallet af vådrum i boligen.

Den værdi der er størst jf. de to ovenstående beregninger udgør min. ventilationskravet.

Kapacitet og varmegenvindingsgrad (VGV) ift krav i BR 18 og 70 Pa i systemmodtryk.

Aggregat Tilslutning Kapacitet VGV Areal Kapacitet fritblæsende
Vent Top Plus 200 Ø125 mm 40 l/s 90% 130 kvm 46 l/s
Vent Top Plus 230 Ø125 mm 40 l/s 90% 130 kvm 46 l/s
Vent Top Plus 300 Ø160 mm 77 l/s 89% 260 kvm 106 l/s
Vent Top Plus 500 Ø200 mm 111 l/s 87% 370 kvm 186 l/s
Vent Plus 302 Ø160 mm 60 l/s 89% 200 kvm 83 l/s
Vent Plus L180E Ø150 mm 29 l/s 86% 96 kvm 54 l/s

Vådrums minimumskrav

 

Rum Luftmængde
Køkken 20 l/s
Bad 15 l/s
Bryggers 10 l/s
Separat WC 10 l/s


Eks. en bolig på 170 kvm med et køkken, bryggers og to badeværelser:
1. krav jf. boligstørrelse: 51 l/s (170 * 0,3)
2. krav jf. vådrum: 60 l/s (20+10+15+15)

Her vil det være vådrumskravet, der er størst. Det betyder, at denne bolig skal have et ventilations aggregat med en kapacitet på min. 60 l/s.

Specifikke rumkrav kan læses i bygningsreglementet.

Varenummer

Enhed DUKA nr. DB nr.
Vent Top 500 PLUS 334220 1729221

Varenumre tilbehør

Enhed DUKA nr. DB nr.
G4 Støvfilter 340525 1809551
F7 Pollenfilter 340526 1809557
Vandlås 334218 1729205
Fugtighedssensor 340349 1808757
Flex lyddæmper 337609 1797812

En bolig med frisk velventileret luft døgnet rundt

Mange bygninger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Mennesket opholder sig indendørs i snit 90% af døgnet – altså over 20 timer – derfor er det utroligt vigtigt, at man sikrer et godt indeklima, hvilket du kan med et Villa Ventilationsaggreat fra DUKA. 

Mål – Vent Top Plus 500

Mål i mm
ØD 200
ØD1 18
B 741
B1 722
H 758
H1 675
L 825
L1 493
L2 284

Reference projekter

Har du et projekt, hvor aggregatet og rør skal være ventilationsløsningen?
Kig i vores reference brochure og se udvalgte projekter, hvor DUKAs ventilations produkter er valgt som ventilationsløsning.

Software til VillaVent Aggregater

Download software til DUKAs VillaVent Aggregater. I softwaren kan der ændres i aggregatets fabriksindstillinger. 

Aggregater købt efter 1.1.2017
Guide
Software

Aggregater købt før 1.1.2017
Guide
Software