Hvor mange DUKA One enheder skal jeg bruge?

 

 


 

 

Antallet af enheder for at opnå grundventilation vil altid være minimum 2 stk. Dette skyldes anbefaling og krav om balanceret ventilation. Du skal derfor ikke nødvendigvis have 2 stk på et værelse, men der skal være minimum 2 stk. i boligen.

Grundventilation er en definition for en ’konstant’ventilation hvilken sikre det grundliggende luftskifte. BR18 (Bygningsreglementet 2018) har et generelt krav til en grundventilation på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etage areal for beboelsesbygninger. Hvor denne luftmængde ækvivalerer omtrentlig til et luftskifte på 0,5 gange i timen, ved normalt lofthøjde.

Lidt ventilation er bedre end ingen ventilation. Det kan variere meget hvor meget der kan være nødvendigt i din bolig for at forbedre indeklimaet. Du kan derfor komme ud for at skulle bruge flere eller færre enheder end hvad vi anbefaler.

*DUKA One S6B er designet specielt til badeværelse, bryggers og toilet. Den kan stadig skabe balanceret indeklima med andre enheder, men kan ikke kobles sammen med dem. Det er derfor ikke altid nødvendigt med mere end 1 stk på et badeværelse, så længe du har en ekstra enhed i boligen.

Hvad betyder resultatet?

Vores beregner finder frem til 3 anbefalinger, ud fra at den valgte enhed kører på det dimensionerende trin 2.
OBS: Husk at der kan forekomme tilfælde, hvor færre eller flere enheder end det anbefalede antal er nødvendigt.

Antallet til grundventilation i opholdsrum er vores anbefaling af DUKA One enheder til beboelse.
Det vil for eksempel være stue, kontor og lignende hvor der i længere perioder opholder sig mennesker eller dyr.

Antallet til grundventilation i opbevaringsrum er vores anbefaling af DUKA One enheder til opbevaring.
Det er for eksempel kælder, depot, garage og lignende hvor man typisk ikke er i flere timer.

BR18 Resultatet er udregnet ud fra kravende til dansk ventilations standard.
Tallet giver det præcise tal på hvad der skal til for at opnå et luftskifte på 0,5 gange i timen 

Hvor størstedelen af huse i Danmark er bygget iht. bygningsreglementer inden mekanisk ventilation, må deres naturlige grundventilation blot ikke forringes. I disse tilfælde er dine personlige ønsker og behov for arealet som definere størrelsen på luftskiftet. Mennesker, dyr, planter, funktion og aktivetet er altid noget der kan have indflydelse på denne størrelse. Luftskiftebehovet er naturligvis noget der kan beregnes af ingeniører, hvilket desværre ikke er noget vi kan udføre. Vi har derfor i stedet lavet 2 forskellige forslag ud fra typiske kundevalg alt efter den generelle funktion af området samt antal iht. BR18 krav.

Da dette er et estimat og ventilation, så fremt et bygningsregelement ikke skal overholdes, generelt er en subjektiv holdning, er det naturligvis muligt at du vil finde ’grundventilation for opbevaringsareal’ tilstrækkeligt til beboelsesareal samt at nogle ønsker ’grundventilation for beboelsesareal’ i deres opbevaringsareal. Det er kun dig der kan definere dette behov.  

Skal man opfylde BR18 krav i boliger?

Man skal kun opfylde BR18 krav til nybyg, så er der kun tale om en energirenovering med forbedret isolering, skal man være opmærksom på at  ventilationsforholdene ikke må forringes. Dette kan eksempelvis løses med DUKA One. 

DUKA One til BR18 krav

BR18 er for at sikre kvalitetsbyggeri og komfort i hjemmet. Med DUKA One enheder kan man opnå en effektiv løsning, der ikke blot overholder BR18's krav, men også sikrer et balanceret luftskifte i hjemmet. DUKA One er designet til at imødekomme krav i BR18 med hensyn til ventilation og indeklima. Med sin avancerede teknologi sikrer DUKA One, at hjemmet får tilført frisk luft på en kontrolleret måde, samtidig med at den sørger for effektiv udsugning af forurenet luft. Dette skaber et sundt og behageligt indeklima, som er essentielt for beboernes trivsel og sundhed.

Desuden er DUKA One designet med fokus på energieffektivitet, hvilket bidrager til at reducere energiforbruget i hjemmet og dermed også omkostningerne til opvarmning og køling. Dette gør det ikke kun til en miljøvenlig løsning, men også en økonomisk fordelagtig investering på lang sigt. Med DUKA One kan man altså opfylde BR18 byggekravene på en effektiv og pålidelig måde, samtidig med at man sikrer et balanceret og sundt indeklima i hjemmet. Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, kan DUKA One være den ideelle løsning for dem, der ønsker at skabe et moderne og behageligt hjem i overensstemmelse med de højeste byggestandarder.