Hvordan er indeklimaet hos børnene?

På børneværelser er der ofte mange ting som møbler, tøj, tøjdyr, legetøj og elektronik. Mange af disse ting kan være med til at skabe et dårligt indeklima på deres værelser.

Når børn får nye ting som f.eks. legetøj, møbler etc., sker der en afgasning, hvilket kan bidrage til et dårligt indeklima, hvis denne afgasning ikke ventileres væk fra børneværelserne. Dette samme gør sig gældende ved elektronik, hvor især ny elektronik vil frigive kemiske stoffer til omgivelserne, dette sker når de opvarmes, oplades eller står tændt.

Ovenstående og en lukket dør om natten er med til at skabe et dårligt indeklima på børneværelserne.

Hvad betyder et dårligt indeklima

Når luften har været i rummet for længe, bliver kvaliteten af den gradvist forværret, hvilket kan give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Luften bliver fyldt op med CO2, der kommer under udånding, og hertil kommer partikel forurening bl.a. fra legetøj, møbler og elektronik. Det er oftest om natten indeklimaet er værst, da døren til børneværelset ofte er lukket, og der bliver luften ikke udskiftet så nemt.

I 2017 lavede Realdania et forsøg med 59 børnefamilier, hvor familierne fik forskellige råd omkring indeklima og udluftning. Forsøget viste at selvom der blev luftet udskiftet på børneværelserne inden deres sengetid, steg CO2-niveauet fra et fornuftigt niveau i dagstimerne til mere end det dobbelte af det kristiske niveau om natten. PPM-niveauet lå på over 1000 53% af døgnet.

Indeklimaet påvirker trivsel og sundhed, og derfor er der vigtigt med et godt og sundt indeklima. Det er påvist en sammenhæng mellem CO2-niveauet og søvnkvalitet. Når CO2-niveauet er for højt bliver hjernens aktivitet dæmpet, og her er børn specielt sårbare, da de skal lære og udvikle sig.

Selvom det anbefales at lufte ud med gennemtræk 5-10 minutter 3 gange om dagen, sker det kun hos 28 %, og hos familier med småbørn sker det kun for 21 %

Hvordan defineres indeklimaet ud fra PPM-niveau?

 • Ved et PPM-niveau på under 1.000 betegnes indeklimaet som godt.
 • Ved et PPM-niveau mellem 1.000 – 2.000 betegnes indeklimaetsom dårligt.
 • Ved et PPM-niveau på over 2.000 betegnes indeklimaet som meget dårligt.

Tips til et godt indeklima på børneværelset

 • Hold døren til børneværelset åben om natten – alternativ kan der investeres i en mekanisk ventilationsløsning
 • Luft ud med gennemtræk – er dette ikke en optimal løsning overvej da at investere i en mekanisk ventilationsløsning
 • Vask sengetøj hver 14. dag og ryst dyner og puder ude i den friske luft
 • Er der gulvtæppe på børneværelset så skal det støvsuges eller bankes ofte – og gerne helt fjernes
 • Invester i planter til børneværelset, da de kan rense luften og tilføre den ilt
 • Lad nye møbler og legetøj afgasse inden de placeres på børneværelset
 • Placer gerne elktronik i et andet rum, hvis muligt, og sluk for det når der skal soves.
 • Børn bruger meget gulvet på deres værelse til leg og ophold,m det er derfor vigtigt, at det ofte bliver støvsuget.

Kilde: CISBO, Realdania og Bolius

Overvej at investere i en ventilationsløsning

For at komme partikler og fugt i boligen til livs, kan en et ventilationssystem være løsningen. DUKA One er en ventilationsløsning, der ventilerer rummet 24 timer i døgnet. I 70 sekunder suger systemet brugt og fugtig luft ud, lagrer varmen i enhedens keramiske kerne. Efter 70 sekunder vender systemets motor og blæser frisk luft ind, der opvarmes af den keramiske kerne. Herved skiftes luften hele tiden, hvor partikler samt fugt ventileres væk, og samtidig spares der på varmeregningen, da varmen i boligen genanvendes. DUKA One monteres direkte i ydervæggen, og kan monteres, hvor der er et ventilationsbehov. 

Du kan finde mere information om de forskellige modeller her. 

Til børneværelser anbefaler vi DUKA One S6 Plus / S6 Plus Wi-Fi, da det er vores mest støjsvage modeller, og de leder indblæsningsluften op ad, hvilket mindsker trækgener. Læs mere om S6 Plus her og S6 Plus Wi-Fi her