Villa Ventilation

DUKA Ventilationsaggregater

DUKA tilbyder et bredt sortiment af ventilationsaggregater, der kan dække ventilationsbehovet i de fleste boliger om det er en villa, rækkehus, lejlighed eller sommerhus. 

DUKA Ventilation tilbyder også rørføring enten med faste eller fleksible rør alt afhængig af, hvilken type installation, der passer bedst ind i din bolig. Faste rør fås enten som rørpakker til et givent antal kvm eller som skræddersyetløsning til din bolig. Ved fleksible rør, kan der også laves en skræddersyetløsning til din bolig. Kontakt din forhandler for at høre mere. 

 

Reference projekter

Har du et projekt, hvor DUKA One kan være ventilationsløsningen?
Kig i vores reference brochure og se udvalgte projekter, hvor DUKA One er valgt som ventilationsløsning.

Dimensionering af aggregater

Der er to krav i bygningsregmentet til dimensionering af et ventilationsaggregat;
1. krav afhænger af boligens størrelse, hvor der et et minimumskrav på 0,3 l/s pr. kvm beboelse.
2. krav afhænger af antallet af vådrum i boligen.

Den værdi der er størst jf. de to ovenstående beregninger udgør min. ventilationskravet.

Kapacitet og varmegenvindingsgrad (VGV) ift krav i BR 18 og 70 Pa i systemmodtryk.

Aggregat Tilslutning Kapacitet VGV Areal Kapacitet fritblæsende
Aggregat 380 Wi-Fi Ø160 mm 60 l/s 87% 200 kvm 105 l/s
Aggregat 200 Top Wi-Fi Ø125 mm 44 l/s 86 % 130 kvm 55 l/s
Aggregat 450 Top Wi-Fi Ø160 mm 78 l/s 86% 260 kvm 125 l/s
Aggregat 690 Top Wi-Fi Ø200 mm 120 l/s 86 % 380 kvm 191 l/s

Vådrums minimumskrav

 

Rum Luftmængde
Køkken 20 l/s
Bad 15 l/s
Bryggers 10 l/s
Separat WC 10 l/s


Eks. en bolig på 170 kvm med et køkken, bryggers og to badeværelser:
1. krav jf. boligstørrelse: 51 l/s (170 * 0,3)
2. krav jf. vådrum: 60 l/s (20+10+15+15)

Her vil det være vådrumskravet, der er størst. Det betyder, at denne bolig skal have et ventilations aggregat med en kapacitet på min. 60 l/s.

Specifikke rumkrav kan læses i bygningsreglementet.

Software til VillaVent Aggregater

Download software til DUKAs VillaVent Aggregater. I softwaren kan der ændres i aggregatets fabriksindstillinger. 

Aggregater købt efter 1.1.2018
Guide
Software

Aggregater købt i 2017
Guide
Software

Aggregater købt før 1.1.2017
Guide
Software