REACH

REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forordningen har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

REACH er trådte i kraft den 1. juni 2007. Alle virksomheder i Europa, der fremstiller, importerer eller anvender kemiske stoffer og kemiske produkter er omfattet af EU's kemikalieregulering REACH. 

Alle produkter DUKA Ventilation forhandler lever op til reach direktivet.

Du kan læse mere om REACH på Miljøministeriets hjemmeside.

Du kan downloade DUKA Ventilations REACH erklæring her.

Miljøpolitik og -vision for DUKA Ventilation og Vink Plast ApS

Miljøpolitik

Miljøfolder ISO 14001 

CSR-Politik

Code of Conduct