REACH

REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forordningen har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

REACH er trådte i kraft den 1. juni 2007. Alle virksomheder i Europa, der fremstiller, importerer eller anvender kemiske stoffer og kemiske produkter er omfattet af EU's kemikalieregulering REACH. 

Alle produkter DUKA Ventilation forhandler lever op til reach direktivet.

Du kan læse mere om REACH på Miljøministeriets hjemmeside.

Du kan downloade DUKA Ventilations REACH erklæring her.

Miljøpolitik og -vision for DUKA Ventilation og Vink Plast ApS

Miljøpolitik

Miljøfolder ISO 14001 

CSR-Politik

Code of Conduct

Miljøbevidste ventilationsprodukter fra 
Duka Ventilation

Genanvendelse af plast har mange fordele. Reduktion i CO2 aftrykket, reduktion i forbruget af naturens ressourcer samt en reduktion af plastspild ved at anvende affald som nyttig råvare.

Derfor har Duka Ventilation etableret en ny ”Recycle ordning”, hvor vi anvender mest mulig genbrugsplast. Og det er uden at gå på kompromis med den høje kvalitet og de gode produktegenskaber vi er kendt for i markedet

Grundet vores høje krav til kvaliteten til farver og konsistensen, har vi valgt kun at anvende genbrugsplast i dele, der ikke er synlige i en installation.

For eksempel vil teleskoprøret i vore teleskopventiler være produceret i genbrugsplast, mens den udvendige jalousirist samt den indvendige ventil forsat vil produceres i nyt materiale for at sikre de kendte diskrete farver.

Følgende produkter er omfattet i ordningen:  

Produktgruppe Genanvendt materialeandel
Plastkanaler- og rør Op til 100% 
Overgangsstykker Op til 100% 

For os i Duka Ventilation er det vigtigt at vi aktivt tager del i opfyldelsen af de nuværende og kommende generationers miljømæssige hensyn. 

Vi arbejder på at eliminere de skadelige miljøeffekter og udnytte alle plastressourcer ved at arbejde med principperne i den cirkulære økonomi. I vores egen og hos vores underleverandørers produktioner arbejder vi - hvor det er muligt - med take-back ordninger og genanvendelse af plastafskær og –affald.

For os i Duka Ventilation er det vigtigt at vi aktivt tager del i opfyldelsen af de nuværende og kommende generationers miljømæssige hensyn. 

Vi arbejder på at eliminere de skadelige miljøeffekter og udnytte alle plastressourcer ved at arbejde med principperne i den cirkulære økonomi. I vores egen og hos vores underleverandørers produktioner arbejder vi - hvor det er muligt - med take-back ordninger og genanvendelse af plastafskær og –affald