Sådan indstiller du tid- og fugtighedssensoren på din DUKA Pro 30 TH

1. Sluk for strømmen til ventilatoren, ellers registrerer ventilatoren ikke at der er ændret på indstillingen.
2. Indstil tid- og fugtstyringen til det ønskede niveau.
3. Tænd for strømmen til ventilatoren.

Uddybende vejledning:

 

VIGTIG !

Før du stiller på fugtighedssensoren eller tidsstyringen

  • Sluk for hoved relæet.

  • Hvis ikke strømtilførslen afbrydes helt, vil fugtighedssensoren eller tidsstyringen ikke kunne registrer at der er blev stillet på de valgte fugtprocenter 60-90% eller timer 2-30 min

 

  • Du kan nu stille på fugtighedssensoren eller tidsstyringen, med den medfølgende plastskruetrækker

Vær her opmærksom på at hvis fugtighedssensoren sættes til f.eks. 70%, så vil fugtigheds sensoren først reager når fugtighed i rummet stiger til over de 70%.

 

  • For at skrue op for fugtprocenten max 90% eller tiden Max 30 min, drej med uret
  • For at skrue ned for fugtprocenten min 60% eller tiden min 2 min. drej mod uret

 

  • Tænd igen for hoved relæet.