DUKA One

DUKA One

DUKA One er et alternativ til traditionelle ventilationsløsninger med et aggregat samt rørføring.

DUKA One er en et-rums-løsning, der monteres i ydervæggen, og kan ventilere et rum. Enheder med en Ø160 mm kerne kan ventilere et rum på op til 27 kvm. Enheder med en Ø100 mm kerne kan ventilere et rum på op til 15 kvm. Det betyder, at i større rum kan det være nødvendigt at installere flere enheder.

DUKA One enhederne har en keramisk kerne, der genanvender varmen i udsugningsluften. Varmegenvindingsgraden angiver, hvor meget af varmen fra udsugningsluften, der bliver genanvendt og overført til indblæsningsluften.

DUKA One tekniske data

I løbet af det seneste år har vi prioriteret, at de nuværende og kommende produkter alle er funktionstestet af vores interne kontrol.

Efterhånden som vi får testet produkterne, vil funktionsmålingerne blive en del af den dokumentation som følger produktet, sammen med de laboratoriedata der er oplyst fra vores leverandører. 

Funktionsmålinger er realistiske målinger udført under forhold, som er sammenlignelige med de forhold, der normalt er tilstede i danske boliger.

Lyddata

Som følge af ovenstående er DUKA Ventilation inde i en process, hvor de data og især lyddata, der fremgår på modellerne, bliver reelle data fra funktionsmålingerne istedet for laboratoriemålinger som tidligere.

Støjen fra modellerne er ikke ændret - lydniveauet er dag er det samme som for 1/2/3 år siden. Forskellen er, at vi ved DUKA Ventilation vælger at fremvise funktionsmålingerne for at give det mest realistiske billede. 
 

 

Reference projekter

Har du et projekt, hvor DUKA One kan være ventilationsløsningen?
Kig i vores reference brochure og se udvalgte projekter, hvor DUKA One er valgt som ventilationsløsning.