DUKA ONE forskelle

Find den model, der passer til dine ventilations behov. 

DUKA One S6 Plus og DUKA One S6 Plus Wi-Fi
DUKA One S6 Plus og DUKA One S6 Plus Wi-Fi
DUKA One Pro 50+
DUKA One Pro 50+
DUKA One D6
DUKA One D6
DUKA One S6B Plus
DUKA One S6B Plus
DUKA S4 Plus og DUKA S4 Plus Wi-Fi
DUKA S4 Plus og DUKA S4 Plus Wi-Fi
DUKA One C4, DUKA One C5 og DUKA One C6
DUKA One C4, DUKA One C5 og DUKA One C6

Prøv vores DUKA One vælger

Vælg det rum du skal have ventileret

Forskel på enhederne:

DUKA One S6 Plus, S6 Plus Wi-Fi, Pro 50+ og D6 er alle tiltænkt til ventilation af opholdsrum, soverum og kældre. De har alle en Ø160 kanaldimension, og er støjsvage.

DUKA One S6 Plus og S6 Plus Wi-Fi er vores nyeste modeller. De har et lavt energiforbrug og den indvendige skærm er med komfort indblæsning for luften ledes op ad ved indblæsning, hvilket mindsker trækgener. I murgennemføringen er der kernen flyttes længst ud i røret, og den lyddæmpende måtte placeres på indvendig side, hvilket giver et lavere lydniveau. Den udvendige skærm er samme model som til Pro 50+ og D6 modellerne med indtag og afkast i bunden af skærmen. Begge dele kan betjenes via knapper på den indvendige del eller med fjernbetjening. DUKA One S6 Plus Wi-Fi er med Wi-Fi modul, der giver mulighed for trådløs sammenkobling og app styring, hvorfra enheden kan betjenes, og der kan laves et ugeprogram. 

DUKA One Pro 50+ har et lavt energiforbrug. Pro 50+ stormskærmen har luftindtag og -afkast i bunden. Pro 50+ betjenes enten via knapper på indedelen eller fjernbetjening.

 

 

DUKA One D6 er med ekstern betjeningspanel, der kan placeres hvor ønsket i rummet. Stormskærmen til D6 har luftindtag og -afkast i bunden.

 

DUKA One S6B Plus er til ventilation af vådrum som badeværelse, bryggers og toilet. Badeværelser, bryggers og toilet er de mest fugt-belastede i en bolig, derfor er det vigtig at få fugten ledt væk fra disse rum. Når badeværelset (eller de andre vådrum) ikke er i brug, vil DUKA One enheden sørge for grundventilation med varmegenvinding. Enheden har en indbygget fugtsensor, og når den aktiveres vil enheden skifte til forceret drift med ren udsugning på trin III. Dette er vigtig da fugten fra badeværelset ikke må flyttes til de tilstødende lokaler. Når fugtniveau igen er under den indstillede grænse vil enheden skifte tilbage til grundventilation med varmegenvinding. 

DUKA One S4 Plus og S4 Plus Wi-Fi er vores nyeste modeller. De har en kanaldiameter på Ø100 mm. De har et lavt energiforbrug og den indvendige skærm er med komfort indblæsning for luften ledes op ad ved indblæsning, hvilket mindsker trækgener. I murgennemføringen er kernen flyttet længst ud i røret, og den lyddæmpende måtte placeres på indvendig side, hvilket giver et lavere lydniveau. Den udvendige skærm er samme model som til Pro 50+ og D6 modellerne med indtag og afkast i bunden af skærmen. Begge dele kan betjenes via knapper på den indvendige del eller med fjernbetjening. DUKA One S4 Plus Wi-Fi er med Wi-Fi modul, der giver mulighed for trådløs sammenkobling og app styring, hvorfra enheden kan betjenes, og der kan laves et ugeprogram. 

DUKA One C4 er tiltænkt til ventilation af kældre. Denne enhed har et Ø100 mm rør, og derved kan en eksisterende teleskopventil nemt opgraderes til en ventilationsløsning. Det mindre rør og motor betyder enhederne støjer mere end modellerne med en Ø160 mm, og DUKA anbefaler ikke at disse monteres i et soverum. DUKA One C4 betjenes med fjernbetjening og har en indbygget fugtsensor. 

Hvor passer enhederne bedst til?

Opholds- og soverum:
Her anbefales de enheder, der har en Ø160 kanaldimension, da de er de mest støjsvage enheder. Det er DUKA One S6 Plus, S6 Plus Wi-Fi, Pro 50+ og D6 enhederne.

DUKA One S4 Plus og S4 Plus Wi-Fi har en kanaldiameter Ø100 mm, men er mere støjsvage end vores anden Ø100 model: DUKA One C4. DUKA One S4 Plus og S4 Plus Wi-Fi vil også kunne anvendes i sove- og opholdsrum. 

Kælderrum:
Til kælderrum kan DUKA One S6 Plus, S6 Plus Wi-Fi, Pro 50+ og D6 anvendes. I kælderrum, hvor der er en teleskopventil eller 150x150 mm friskluftventil, kan denne opgraderes med en Ø100 enhed som DUKA One S4 Plus, DUKA One S4 Plus Wi-Fi eller DUKA One C4.

Vådrum:
Her skal DUKA One S6B Plus anvendes. 

Hvor mange enheder skal der anvendes?
DUKA One er et-rums-ventilationsløsninger og én Ø160 mm enhed dækker op til 27 kvm ved ventilationsforbedringer i eksisterende bolig. Vi anbefaler én enhed pr. rum og flere hvis rummet er større end 27 kvm. Bemærk: ved nybyg, hvor der er krav ift. bygningsreglementet, se her i databladene på de enkelte produkter.. 

DUKA One modellerne med en Ø100 mm rørdiameter kan ved ventilationsforbedringer klare et rum på op til 15 kvm. Vi anbefaler én enhed pr. rum og flere hvis rummet er større end 15 kvm.

Hvordan virker enhederne?
DUKA One kører i en kontinuerlig cirkulær proces, hvor varm brugt luft suges ud af lokalet i 70 sekunder. Mens den passerer veksleren, oplagres varmen i den keramiske veksler og genanvendes. Herefter skifter aggregatet retning til frisklufttilførsel, hvor frisk luft udefra blæses igennem veksleren og forvarmes via veksleren. I 70 sekunder overføres varmen fra veksleren til indblæsningsluften, hvorefter aggregatet skifter retning igen.

Skal de kobles sammen?
Er der flere enheder i et rum, kan de med fordel kobles sammen, så de arbejder sammen to eller flere enheder. De kan kobles sammen med kabel, og DUKA One S6 Plus Wi-Fi enheder kan kobles sammen trådløs. 

Er der monteret én enhed, vil den skabe et lille over- eller undertryk i 70 sekunder. Dog vil over- eller undertrykket være så lavt, at det reelt set ikke har en betydning. Er der monteret flere enheder, kan det indstilles via DIP switchene om en enhed starter med at blæse luft ind eller blæse luft ud, så enhed 1 blæser luft ind, mens enhed 2 blæser luft ud, så et lige tryk opretholdes. 

;

Se DUKA ONE i en butik nær dig!

Se butikker her