DUKA ONE forskelle

Find den model, der passer til dine ventilations behov. 

Duka One Pro 50+ med fjernbetjening

Forskel på enhederne:

DUKA One S6 Plus, S6 Plus Wi-Fi, Pro 50+ og D6 er alle tiltænkt til ventilation af opholdsrum, soverum og kældre. De har alle en Ø160 kanaldimension, og er støjsvage.

DUKA One S6 Plus og S6 Plus Wi-Fi er vores nyeste modeller. De har et lavt energiforbrug og den indvendige skærm er med komfort indblæsning for luften ledes op ad ved indblæsning, hvilket mindsker trækgener. I murgennemføringen er der kernen flyttes længst ud i røret, og den lyddæmpende måtte placeres på indvendig side, hvilket giver et lavere lydniveau. Den udvendige skærm er samme model som til Pro 50+ og D6 modellerne med indtag og afkast i bunden af skærmen. Begge dele kan betjenes via knapper på den indvendige del eller med fjernbetjening. DUKA One S6 Plus Wi-Fi er med Wi-Fi modul, der giver mulighed for trådløs sammenkobling og app styring, hvorfra enheden kan betjenes, og der kan laves et ugeprogram. 

DUKA One Pro 50+ har et lavt energiforbrug. Pro 50+ stormskærmen har luftindtag og -afkast i bunden. Pro 50+ betjenes enten via knapper på indedelen eller fjernbetjening.

DUKA One D6 er med ekstern betjeningspanel, der kan placeres hvor ønsket i rummet. Stormskærmen til D6 har luftindtag og -afkast i bunden.

DUKA One S6B og S6BW er til ventilation af vådrum. I vådrum må der ikke skabes et over- eller undertryk, og disse enheder sikrer en balanceret luftmængde i rummet grundet de to motorer. S6BW er ydermere med Wi-Fi modul, der giver trådløs sammenkobling og mulighed for styring via app, kan også betjenes via knapper på indedelen.

DUKA One S4 Plus og S4 Plus Wi-Fi er vores nyeste modeller. De har en kanaldiameter på Ø100 mm. De har et lavt energiforbrug og den indvendige skærm er med komfort indblæsning for luften ledes op ad ved indblæsning, hvilket mindsker trækgener. I murgennemføringen er kernen flyttet længst ud i røret, og den lyddæmpende måtte placeres på indvendig side, hvilket giver et lavere lydniveau. Den udvendige skærm er samme model som til Pro 50+ og D6 modellerne med indtag og afkast i bunden af skærmen. Begge dele kan betjenes via knapper på den indvendige del eller med fjernbetjening. DUKA One S4 Plus Wi-Fi er med Wi-Fi modul, der giver mulighed for trådløs sammenkobling og app styring, hvorfra enheden kan betjenes, og der kan laves et ugeprogram. 

DUKA One C4 og Mini er tiltænkt til ventilation af kældre. Disse enheder har et Ø100 mm rør, og derved kan en eksisterende teleskopventil nemt opgraderes til en ventilationsløsning. Det mindre rør og motor betyder enhederne støjer mere end modellerne med en Ø160 mm, og DUKA anbefaler ikke at disse monteres i et soverum.

DUKA One Mini er den simple model med to hastigheder, der styres via snoretræk. DUKA One C4 ligner DUKA One Mini, men betjenes med fjernbetjening og har en indbygger fugtsensor. 

Hvor passer enhederne bedst til?

Opholds- og soverum:
Her anbefales de enheder, der har en Ø160 kanaldimension, da de er de mest støjsvage enheder. Det er DUKA One S6 Plus, S6 Plus Wi-Fi, Pro 50+ og D6 enhederne.

DUKA One S4 Plus og S4 Plus Wi-Fi har en kanaldiameter Ø100 mm, men er mere støjsvage end vores andre Ø100 modeller: DUKA One Mini og DUKA One C4. DUKA One S4 Plus og S4 Plus Wi-Fi vil også kunne anvendes i sove- og opholdsrum. 

Kælderrum:
Til kælderrum kan DUKA One S6 Plus, S6 Plus Wi-Fi, Pro 50+ og D6 anvendes. I kælderrum, hvor der er en teleskopventil eller 150x150 mm friskluftventil, kan denne opgraderes med en Ø100 enhed som DUKA One S4 Plus, DUKA One S4 Plus Wi-Fi, DUKA One C4 eller DUKA One Mini.

Vådrum:
Her skal DUKA One S6B eller DUKA One S6BW anvendes, da disse har to motorer, der sikrer, der holdes et lige tryk.

Hvor mange enheder skal der anvendes?
DUKA One er et-rums-ventilationsløsninger og én Ø160 mm enhed dækker op til 27 kvm ved ventilationsforbedringer i eksisterende bolig. Vi anbefaler én enhed pr. rum og flere hvis rummet er større end 27 kvm. Bemærk: ved nybyg, hvor der er krav ift. bygningsreglementet, se her i databladene på de enkelte produkter.. 

DUKA One modellerne med en Ø100 mm rørdiameter kan ved ventilationsforbedringer klare et rum på op til 15 kvm. Vi anbefaler én enhed pr. rum og flere hvis rummet er større end 15 kvm.

Hvordan virker enhederne?
DUKA One kører i en kontinuerlig cirkulær proces, hvor varm brugt luft suges ud af lokalet i 70 sekunder. Mens den passerer veksleren, oplagres varmen i den keramiske veksler og genanvendes. Herefter skifter aggregatet retning til frisklufttilførsel, hvor frisk luft udefra blæses igennem veksleren og forvarmes via veksleren. I 70 sekunder overføres varmen fra veksleren til indblæsningsluften, hvorefter aggregatet skifter retning igen.

Skal de kobles sammen?
Er der flere enheder i et rum, kan de med fordel kobles sammen, så de arbejder sammen to eller flere enheder. De kan kobles sammen med kabel, og DUKA One S6 Plus Wi-Fi enheder kan kobles sammen trådløs. 

Er der monteret én enhed, vil den skabe et lille over- eller undertryk i 70 sekunder. Dog vil over- eller undertrykket være så lavt, at det reelt set ikke har en betydning. Er der monteret flere enheder, kan det indstilles via DIP switchene om en enhed starter med at blæse luft ind eller blæse luft ud, så enhed 1 blæser luft ind, mens enhed 2 blæser luft ud, så et lige tryk opretholdes. 

Se DUKA ONE i en butik nær dig!

Se butikker her