Ventilation i soverum

Soverummene er et af de rum, vi opholder os mest i - omkring 7-8 timer hvert døgn, hvilket skaber en stort mængde af fugt i rummet, da et menneske afgiver omkring to liter væske i døgnet. Bliver der ikke luftet godt nok ud i soverummet kan det give problemer med husttøvmider og fugt, da kan give allergi og luftveje problemer. Både skimmelsvamp og fugt trives i rum med fugt. 

Når vi mennesker ånder giver vi CO2 videre til indeluften, og i et soverum med lukket dør, kan det betyde, at CO2-niveauet niveauet bliver højt om natten, hvilken kan give en dårlig søvn kvalitet. 

Ventilation kan ske naturligt ved at åbne vinduer og døre, via friskluft ventiler samt utætheder i boligen. Den kan også ske mekanisk enten via et-rums-ventilationsløgning med DUKA One, eller der kan installeres et ventilationsaggregat med varmegenvinding der ventilerer hele huset. 

Læs også vores blog-indlæg om, hvordan du kan skabe et sundt indeklima i soveværelset

Et-rums-ventilationsløsning

Med en DUKA One løsning kan du nemt få ventilation i din bolig, uden der skal laves kompliceret rørføring. DUKA One monteres i ydermuren, og består af: En indedel, et rør med kerne og motor samt en udvendig stormskærm. I 70. sekunder suger løsningen varm og brugt luft ud fra rummet og lagrer varmen i kernen. Efter 70. sekunder vender motoren og løsningen trækker frisk udeluft ind gennem kernen, hvor den varmes op og blæses ind i rummet. Med en DUKA One løsning kan ventilationsbehovet nemt tilpasses det enkelte rum. 

Til soverum anbefaler vi enheder med en Ø160 mm rørdiameter, da de støjer mindst. 

Herved minimeres varmetabet, når varmen fra udsugningsluften genanvendes og opvarmer indblæsningsluften. Med DUKA One får en bolig med frisk luft døgnet rundt, hvor forekomsten af fugt og radon reduceres. 

Se vores DUKA One modeller her.

DUKA VillaVentilation

Villa ventilation med varmegenvinding

Et villa ventilationsaggregat sikrer balanceret ventilation med varmegenvinding i hele huset. Der suges luft ud fra boligens fugtige rum som bryggers, badeværelse, toilet og køkken, og der blæses luft ind i boligens andre rum. Varmen fra udsugningsluften genanvendes i aggregatets veksler, og opvarmer indblæsningsluften. Der blæses den samme mængde luft ind i opholdsrummene, som suges ud fra vådrummene, hvilket sikrer en balanceret ventilation i hele rummet. 

Denne løsning vil sikre en bolig med frisk, vel ventileret luft i alle boligens rum. 

Se vores forskellige Villa Ventilations løsninger her

Husk at DUKA Ventilation kan hjælpe dig med at finde en løsning, der passer til din bolig. Kontakt din nærmeste forhandler for dette. 

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation kan ske ved at åbne vinduer og døre, via ventiler samt utætheder der kan være i boligen. 

En ventil ventilerer rummet via den naturlige opdrift, sm varm luft har, hvor luften ledes ud af rummet enten via en klapventil eller en teleskopventil. 

Ved naturlig ventilation genanvendes varmen, der er i udsugning ikke. Dette kan give et stort varmetab. 

Se vores løsninger til naturlig ventilation her