Fugtighedssensor

Med fugtstyring monteret i aggregatet vil enheden automatisk selv tilpasse ventilationen i boligen, når sensoren registrerer fugt i udsugningsluften. 

Støvfilter til DUKA VillaVentilationsaggregater

I aggregater med en fugtføler monteret vil ventilationsniveauet øges, når fugtniveauet overstiger en given grænse. Når fugtniveauet igen er under den givne grænse vil aggregatet automatisk vende tilbage til forrige drift. Fugtniveauet kan indstilles i styringen.

Sensoren skal tilsluttes som anvist i aggregat brugermanualen. 

Varenumre

Type DUKA nr. DB nr.
Fugtighedssensor 340349 1808757