Teleskopventil type 450 dB

Teleskopventil

Type 450 dB

Naturlig ventilation der tilfører frisk luft til din bolig

 

Teleskopventil

Med en teleskopventil får du en kompletløsning til naturlig ventilation i din bolig. Teleskopventil er komplet med ekstra lydisoleret murgennemføring, insektnet, udvendig grå jalousirist, indvendig hvid vægventil med snoretræk, støvfilter og kondensisoleret låg.

Anvendes til murtykkelser fra 260-400 mm. Kan forlænges med et 20 cm. forlængerrør. Lyddæmpning i lukket position er 62 dB og i helt åben position er 47 dB.

Bemærk ved montering:
Det er bedst at installere teleskopventiler i ydervæggene - ca. 100 mm fra loft. Der bør være to ventiler pr. rum, afhængigt af rummets størrelse. Ventilerne skal altid placeres over for hinanden, så luftcirkulationen forløber ubesværet. Har man mulighed for det, bør ventilerne placeres i henholdsvis vestsiden og østsiden af huset, eftersom vinden i Danmark især kommer fra vest.

Varedata og varenumre

Type Dimension Luftgennemgang A B Vare nr. DB nr.
Teleskopventil Ø105 mm 35 cm2 260 mm 400 mm 111835 8167090

Varenummer tilbehør

Type Vare nr. DB nr.
Forlængerstykke 111207 5226987
Lydisoleringsmåtte 124540

Måltegning

Mål - Teleskopventil

Type A B C
Type 450 260-400 mm 105 mm 130 mm

Måltegning

Mål - vægventil

Type Luft gennemgang Mål A B C D E
Type 69 0-40 cm2 Ø99 mm 130 mm 25 mm 56 mm 120 mm 99 mm