Aggregat 380 Wi-Fi

Få et godt indeklima i din bolig med et VillaVentilationsaggregat med en varmegenvindingsgrad op til 98%. Med Wi-Fi og app betjening.

Aggregat 380 Wi-Fi

DUKAs VillaVent aggregater er optimeret så de lever op til de nyeste tekniske krav om en høj varmegenvindingsgrad og et meget lavt strømforbrug.

Aggregatet kan monteres på loft eller teknikrum og med faste eller fleksible rør sikre en bolig, hvor der tilføres frisk luft hele tiden, og varmen der suges ud fra fugtige rum genanvendes.

Aggregatet leverer en fritblæsende luftmængde på 380 m3/h og 220 m3/h ved 70 Pa, og kan anvendes i boliger optil 200 m3/h. Aggregatet er universalt, hvor der kan byttes rundt på bag- og frontplade, hvilket gør installationen nemmere.

I aggregatets frontplade, er der to filterluger med fingerskruer, hvilket gør filtereftersyn og -skift nemt. 

Aggregatet har et by-pass spjæld, der giver en svalende effekt om sommeren, da udsugningsluften ledes udenom modstrømsveksleren og derved opvarmes indblæsningsluften ikke yderligere.

Enheden leveres yderligere med:

  • Wi-Fi betjening
  • Universalt kabinet
  • Inkl. snavsfiltre
  • Med lav-energi EC motor.
  • Varmegenvindingsgrad op til 98%.
  • Overholder kravene i gældende Bygningsreglement.

App styring af Aggregat 380 Wi-Fi

Med DUKA VillaVentilations App kan aggregatet nemt betjenes. Aggregatet kan tilkobles boligens Wi-Fi og derved betjenes fra både stuen, soveværelset og køkkenet. I app'en kan der ændres ventilationshastighed, indtastes en ugeplan så ventilationen tilpasses boligens rytme, og regulering af luftmængder af i de forskellige ventilationshastigheder kan nemt justeres i app'ens avancerede menu samt mange andre funktioner.

Betjeningspanel til Villa Ventilations aggregater

Som tilkøb kan fås et betjeningspanel, der gør betjeningen af aggregatet nemt og simpelt. På styringen kan der vælges mellem tre ventilationshastigheder, se filteralarm og øvrige alarmer samt betjening af bypas. 

En bolig med frisk velventileret luft døgnet rundt

Mange bygninger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Mennesket opholder sig indendørs i snit 90% af døgnet – altså over 20 timer – derfor er det utroligt vigtigt, at man sikrer et godt indeklima, hvilket du kan med et Villa Ventilationsaggreat fra DUKA. 

Dimensionering af aggregater

Der er to krav i bygningsregmentet til dimensionering af et ventilationsaggregat;
1. krav afhænger af boligens størrelse, hvor der et et minimumskrav på 0,3 l/s pr. kvm beboelse.
2. krav afhænger af antallet af vådrum i boligen.

Den værdi der er størst jf. de to ovenstående beregninger udgør min. ventilationskravet.

Kapacitet og varmegenvindingsgrad (VGV) ift krav i BR 18 og 70 Pa i systemmodtryk.

Aggregat Tilslutning Kapacitet VGV Areal Kapacitet fritblæsende
Aggregat 380 Wi-Fi Ø160 mm 60 l/s 87% 200 kvm 105 l/s
Aggregat 200 Top Wi-Fi Ø125 mm 44 l/s 86 % 130 kvm 55 l/s
Aggregat 450 Top Wi-Fi Ø160 mm 78 l/s 86% 260 kvm 125 l/s
Aggregat 690 Top Wi-Fi Ø200 mm 120 l/s 86 % 380 kvm 191 l/s

Vådrums minimumskrav

 

Rum Luftmængde
Køkken 20 l/s
Bad 15 l/s
Bryggers 10 l/s
Separat WC 10 l/s


Eks. en bolig på 170 kvm med et køkken, bryggers og to badeværelser:
1. krav jf. boligstørrelse: 51 l/s (170 * 0,3)
2. krav jf. vådrum: 60 l/s (20+10+15+15)

Her vil det være vådrumskravet, der er størst. Det betyder, at denne bolig skal have et ventilations aggregat med en kapacitet på min. 60 l/s.

Specifikke rumkrav kan læses i bygningsreglementet.

Varenummer

Enhed DUKA nr. DB nr.
Aggregat 380 Wi-Fi 396669 2083135

Varenumre tilbehør

Enhed DUKA nr. DB nr.
Betjeningspanel 396683 2083193
G4 Støvfilter 396722 2083280
F7 Pollenfilter 396724 2083281
Vandlås 334218 1729205
Fugtighedssensor 340349 1808757
Metal lyddæmper DSLU 116425 1880798
Flex lyddæmper 337608 1797811

Reference projekter

Har du et projekt, hvor aggregatet og rør skal være ventilationsløsningen?
Kig i vores reference brochure og se udvalgte projekter, hvor DUKAs ventilations produkter er valgt som ventilationsløsning.

Mål – Aggregat 380 Wi-Fi

Mål i mm
ØD 157
B 568
B1 190
B2 189
L 1083
L1 1180
H 479
H1 193
H2 118