Støvfilter til DUKA VillaVentilationsaggregater

Fugtighedssensor

Med fugtstyring monteret i aggregatet vil enheden automatisk selv tilpasse ventilationen i boligen, når sensoren registrerer fugt i udsugningsluften. 

Som tilkøb til VillaVentilations aggregaterne kan man med fordel montere en fugtighedssensor. I aggregater med en fugtføler monteret vil udsugningen stige, når fugtniveauet når over en given grænse. Når fugtniveauet igen er under den givne grænse vil aggregatet automatisk vende tilbage til forrige drift. Fugtniveauet kan indstilles i den softwaren der passer til DUKA Ventilations aggregater.

Fugtføleren monteres i udsugningsstudsen fra huset som set på nedenstående grafik.

Sensoren skal tilsluttes som anvist i aggregat brugermanualen. 

Varenumre

Type DUKA nr. DB nr.
Fugtighedssensor 340349 1808757